Kategorie: Akce spolku Oslavany

Výroční členská schůze 2019

Pozvánka na výroční (náhradní) členskou schůzi pobočného spolku

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Oslavany, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18226, sídlo: Nádražní 1145/24,66412 Oslavany, IČ: 00546879 (dále jen „pobočný spolek"), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 24.02.2019 v 9,00 hodin do sálu Dělnického domu v Oslavanech.

Program výroční členské schůze:
1) Zahájení a prezentace
2) Volba návrhové komise
3) Zprávy o činnosti pobočného spolku v roce 2018
4) Schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozpočtu na rok 2019
5) Schválení příspěvku 50,- Kč na rybářský ples pobočného spolku
6) Diskuze
7) Závěr

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

V Oslavanech dne 04.02.2019

Zdeněk Kocáb, předseda výboru pobočného spolku

print Formát pro tisk